Search

שאלות מנחות בבחירת מנוע גיר

1. מהו סוג הגיר המבוקש? גיר ישר/גיר זוויתי 90°/גיר עם צירים מקבילים?

2. האם נדרש עבור הגיר ציר יציאה זכר או ציר חלול?

3. מהו הספק המנוע הנדרש?

4. מהי המהירות הנדרשת ביציאה מהגיר?

5. מהו המומנט הנדרש ביציאה מהגיר?

6. מהו מקדם השירות הנדרש?

7. האם נדרש קוטר ציר מסוים?

8. כיצד נדפן הגיר? עם פלנג'/על רגליים/עם זרוע מומנט/…?

9. מהו מצב ההתקנה של המנוע גיר?

10. האם נדרש מעצור למנוע? מה הם מתח ומומנט המעצור הנדרשים?

11. האם ישנן דרישות נוספות למנוע או לגיר? כגון: אנקודר, הגנות, צבע, אוורור מאולץ וכו'


Call Now Button דילוג לתוכן